افزایش تعرفه پاپ آپ اول و دوم - پاپ آپ 94
با سلام

هفته گذشته به صورت آزمایشی تعرفه ها افزایش یافت و کمی این بررسی ها طولانی شد و بیش از یک هفته طول کشید تا بتوانیم به شما اعلام کنیم که این قیمت ها ثابت میشود . و این افزایش قیمت از یک هفته گذشته انجام شده و از این به بعد قیمت پاپ آپ اول از 22 ریال به 30 ریال و پاپ آپ دوم از 18 ریال به 20 ریال افزایش پیدا کرد و جمعا بابت هر بازدید کننده به جای 110 ریال ، 120 ریال دریافت میکنید.

_______

با جذب زیر مجموعه 7 درصد از کل درآمد زیرمجموعه هایتان را از ما هدیه بگیرید

با جذب زیر مجموعه درآمد دائمی بدون داشتن سایت و یا فعالیت در سیستم بدست بیاورید

برای جذب زیر مجموعه بعد از ورود به حساب کاربری وارد صفحه زیر شوید

http://popup94.ir/task/refer

-_-

پاپ آپ 94

WWW.POPUP94.IR